Fred van Damme

HYBRIDE WERKEN: “DE UITDAGING IS ER ALTIJD EERDER DAN DE OPLOSSING”

Het hybride werken biedt werkgevers en werknemers een hoop voordelen, maar kent ook een aantal uitdagingen. Op LinkedIn stelden wij de vraag wat de grootste uitdaging op het gebied van hybride werken is: 45% van de respondenten vindt de balans tussen werk en privé de grootste uitdaging. Wij spraken met loopbaancoach Fred van Damme over hybride werken en het creëren van een optimale werk-privébalans.

HYBRIDE WERKEN: ALTIJD EN OVERAL WERKEN

Nu de keukentafel steeds vaker dienst doet als kantoor aan huis is het belangrijk om te zorgen voor een goede werk-privébalans. En dat kan lastig zijn. Fred van Damme legt uit waarom. “Hybride werken heeft ontzettend veel voordelen, zowel voor werkgevers als voor werknemers. Het gevaar is natuurlijk dat de grenzen tussen werk en privé vervagen. En dat komt niet alleen doordat werk en privé fysiek minder van elkaar gescheiden zijn. Ik denk dat hier een aantal factoren een rol in spelen. Technische ontwikkelingen hebben ons leven sterk veranderd. Het is tegenwoordig niet meer voor te stellen dat onze werkdagen vroeger werden bepaald door de zonsopgang en zonsondergang. Natuurlijke structuren en grenzen zijn door de technologie en de always on 24-uurs economie verdwenen. Je kunt altijd en overal werken.”

“AUTONOMIE IS EEN VOORWAARDE VOOR EEN GOEDE WERK-PRIVEBALANS”

“Ik denk dat iedereen behoefte heeft aan een bepaalde structuur. Nu de natuurlijke structuren en grenzen zijn verdwenen is autonomie een voorwaarde. Het is fantastisch dat we altijd en overal kunnen werken, maar we moeten niet vergeten dat iedereen andere behoeften en belangen heeft. Als loopbaancoach merk ik dat het ontbreken van een goede werk-privébalans een hoop spanning kan geven. Het kan lastig zijn om grenzen aan te geven in de huidige always on-maatschappij, maar we moeten niet vergeten dat we onszelf soms ook bepaalde verwachtingen opleggen. Het helpt dan vaak om open het gesprek aan te gaan en met collega’s en managers verwachtingen, prioriteiten en grenzen te bespreken. Het zorgt niet alleen dat de verwachtingen helder zijn, maar geeft mensen ook meer autonomie. Vaak werkt dit aanstekelijk en durven meer mensen hun grenzen aan te geven. Zo wordt iedereen gemotiveerd om zelf de regie terug te pakken.”

BELANGRIJK VERSUS URGENT

Het stellen van prioriteiten is een belangrijke stap in het creëren van een goede werk-privébalans. Het onderscheid tussen ‘belangrijk’ en ‘urgent’ is essentieel om prioriteiten te stellen en balans te creëren. Fred legt uit: “We moeten niet de fout maken alles urgent te maken door de vele meldingen en notificaties die we dagelijks ontvangen. Ik gebruik als coach vaak het Eisenhower-kwadrant. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen zaken die belangrijk én urgent zijn en tussen zaken die niet belangrijk, maar wel urgent zijn. Zo zijn er ook zaken die niet urgent zijn, maar wel belangrijk. Het begrip urgentie heeft alleen betrekking op de (noodzakelijke) snelheid van handelen. Natuurlijk zijn onze smartphones en social media zo gemaakt dat we alles als heel urgent ervaren. Het indringende piepen van een melding maakt dat we geneigd zijn direct te handelen. En dan bestaat het gevaar dat we zo bezig zijn met allerhande urgente zaken dat we geen tijd meer hebben voor de zaken die écht belangrijk zijn.”

HYBRIDE COMMUNICATIE

Hybride werken vraagt om hybride communicatie. “Het onderscheid tussen werk en privé is steeds minder scherp. En dat zien we ook terug in het gebruik van de verschillende communicatiemiddelen. Facebook is niet meer alleen voor familie en vrienden, maar ook voor het onderhouden van (informeel) contact met collega’s. Hetzelfde geldt voor WhatsApp. Het lastige is dat niet alleen de grenzen tussen werk en privé, maar ook de grenzen tussen formeel en informeel verdwijnen. Ook hier geldt dat iedereen andere behoeften en belangen heeft. Natuurlijk heeft ook meer informele communicatie een belangrijke rol in het hybride werken, maar laten we niet vergeten dat iedereen de behoefte heeft aan een bepaalde scheiding tussen werk en privé.” legt Fred uit. “Respecteer individuele wensen en behoeften en kijk eens kritisch naar de communicatiemiddelen die gebruikt worden. Niet alleen notificaties en leesbevestigingen creëren een gevoel van urgentie, een rinkelende telefoon heeft hetzelfde effect. Gebruik bijvoorbeeld de telefoon als het urgent is, stuur een e-mail als zaken minder dringend zijn.”

UITDAGINGEN EN OPLOSSINGEN

“Natuurlijk is de uitdaging er altijd eerder dan de oplossing. En dat zien we nu ook met alle moderne technologie. Neem bijvoorbeeld de nieuwe Focus van Apple: een mooi antwoord op de uitdagingen die we in ons dagelijkse leven tegenkomen. Gebruik de technologie slim. Neem niet alleen de verantwoordelijkheid voor het werk, maar neem ook de verantwoordelijkheid voor het creëren van een goede werk-privébalans. Het is geen overbodige luxe, maar een voorwaarde voor een goede gezondheid en optimale productiviteit.”