Chantal Schinkels

Foto © Mitsuko Fliervoet Photograpy

CHANTAL SCHINKELS: “IK GELOOF DAT DIVERSITEIT DE TECHNOLOGIE EN PRODUCTEN VAN DE TOEKOMST BETER MAAKT.”

Chantal Schinkels is e-commerce specialist en auteur van het boek ‘de IT girl’. Het aantal vrouwen dat in de IT werkt is nog altijd beperkt: slechts 14% van de werknemers in de IT in Nederland is vrouw. “Ik vind het werken in deze business ontzettend leuk. Het is een dynamische wereld. Als je in de tech werkt dan werk je mee aan de technologische ontwikkelingen van morgen.” Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een razend tempo op en de tekorten aan talent in de wereld van IT en technologie zijn groter dan ooit. Chantal Schinkels maakt haar lezers niet alleen bewust van de onbewuste vooroordelen, maar ook van de voordelen die meer diversiteit voor de tech-sector en de liefhebbers van technologie en gadgets heeft.

THE COMPUTER GIRLS

“Het is misschien moeilijk voor te stellen, maar in de jaren 50 bestond 30 tot 50% van de programmeurs uit vrouwen. Programmeren was echt een vrouwenberoep.” The Cosmopolitan Magazine schreef in 1967 zelfs een artikel met de titel The Computer Girls. “Het werd door mannen toch wel gezien als minderwaardig.”Het omslagpunt komt in de jaren 60. Historicus Nathan Ensmenger verklaart dat de hardware als ‘het breinwerk’ werd gezien. Programmeren werd door managers in eerste instantie gezien als een administratieve functie. “Later bleek dat programmeren best wel lastig was en werd van programmeren een mannenberoep gemaakt.”

DIVERSITEIT

“Ik vind het gewoon bizar dat in de ontwikkeling van een menstruatie-app geen vrouwen betrokken worden. Heel veel mensen geloven dit ook gewoon niet. Natuurlijk wordt gebruikt gemaakt van focusgroepen en marktonderzoek, maar dat is heel anders dan wanneer vrouwen zelf in het ontwikkelingsteam zitten. En dat zien we ook, want de meest populaire app voldoet niet aan de wensen die we hebben als vrouw.” Het is slechts een van de voorbeelden van technologie die faalt door een gebrek aan diversiteit, maar dat is zeker niet de enige reden dat Chantal pleit voor meer vrouwen in de IT en tech.“ Het blijkt dat vrouwen minder risico nemen en voor meer winst zorgen. Vrouwen letten ook op andere zaken wanneer ze zaken doen. Bedrijven met een divers managementteam presteren beter.” Het gaat voor Chantal overigens niet zozeer om meer vrouwen in de wereld van IT en technologie, maar om meer diversiteit. “Als je in de tech-wereld werkt dan werk je aan de technologische ontwikkelingen van morgen. Ik geloof oprecht dat meer diversiteit deze technologie en de producten van de toekomst beter maakt. Nu zien we dat het voornamelijk witte mannen zijn die bepalen hoe het internet eruit ziet, hoe de technologie die we gebruiken eruit ziet. Het zou ontzettend mooi zijn als daar een betere afspiegeling van de maatschappijin zit en producten worden ontwikkeld die minder biased zijn.”

ONE OF THE GUYS

Het gevaar bestaat dat vrouwen die in de technologie willen werken zich gaan positioneren als one of the guys en zich aanpassen aan de heersende cultuur.
“Ik merk dat vrouwen vaak denken dat ze zich moeten positioneren als one of the guys om geaccepteerd te worden in de tech-wereld, maar dat is niet waar.
Het helpt niet. Blijf dus gewoon jezelf.” Natuurlijk betekent dit niet dat vrouwen niets van mannen kunnen leren. “Als ik vrouwen die in IT werken een tip mag geven: wees zichtbaar en durf jouw successen te claimen.” Chantal geeft in haar boek een aantal praktische tips voor het ‘overleven van een door mannen gedomineerde werkvloer’, maar dat wil niet zeggen dat alle verantwoordelijkheid voor verandering bij de vrouwen ligt. “Ik wil ook niet alle druk op de vrouwen leggen, want dit soort issues zijn complex.” Chantal benadrukt dat het zeker ook geen schuldvraag is. “Ik vind het heel belangrijk om te zeggen dat ik niet geloof dat het onwil is. Het is ook hoe we zijn opgegroeid en wat we geleerd hebben. Juist daarom is die bewustwording
zo belangrijk.”

TOEKOMST

Chantal hoopt met haar boek meer bewustwording te creëren en een verandering in de tech-industrie te zien. “We zien de laatste jaren dat steeds meer vrouwen kiezen voor een opleiding in de techniek en technologie. Natuurlijk is dat een mooie ontwikkeling, maar we zien aan de andere kant ook nog steeds dat veel vrouwen de tech-wereld verlaten. Het is niet alleen een kwestie van meer vrouwen aannemen, bedrijven moeten zich ook focussen op behoud van personeel.” vertelt Chantal “Ik dacht voordat ik met het schrijven van dit boek begon ook dat deze issues met bijvoorbeeld een vrouwenquotum simpel op te lossen zouden zijn, maar dat is het niet.” Chantal geeft aan dat meer moet veranderen dan het instellen van een quotum dat mooi in het jaarverslag staat. “Ik wil organisaties die écht willen veranderen dan ook uitdagen om het concreet te maken. Ik zie dat bedrijven die concrete targets stellen deze doelstellingen ook echt behalen.” Het omslagpunt komt vaak pas op het moment dat het aantal vrouwen op 20-30% zit. Chantal vertelt: “Ik heb dit boek in eerste instantie geschreven voor vrouwen. En datis niet voor niets. Ook onder vrouwen is bewustwording over de verschillen in salaris en kansen voor mannen en vrouwen nodig. Als we met elkaar het verschil willen maken in de technologie dan moeten we eerlijke kansen creëren. Zo kunnen we voor de toekomst niet alleen talent aantrekken, maar dit talent ook behouden en samen werken aan de technologie van de toekomst.”